phell www anne

Anne Kolsi

Eläinlääketieteen lisensiaatti 1997
Päijät-Hämeen eläinlääkäriaseman toimitusjohtaja

Erityiskiinnostuksen kohteet
- pehmytosakirurgia
- lisääntymistieteet
- koirien käyttäytyminen ja käytösongelmat

Tärkeimmät koulutukset
- ESAVS Soft Tissue Surgery I-III
- ESAVS Small Animal Reproduction I-II
- ESAVS Orthopedic Disease I-II
- AOVET Basic Fracture Management