phell www avatar

Elina Airola

Eläinlääkäri 

Eläinlääkärin tutkinto 2017 Viro, Tarto

Erityiskiinnostuksen kohteet
- hammaspotilaat
- kirgugia
- anestesia
- akuuttipotilaat
- yleiseläinlääketiede

Tärkeimmät koulutukset
- Fennovet: koiran ja kissan hammashoito, käytännön perusteet 2019
- ESAVS Anesthesia and Pain Management I
- säännölliset alan lisäkoulutukset kotimaassa ja ulkomailla