phell www krisse

Kristiina Niemelä

Klinikkaeläinhoitaja, vastuuhoitaja

- työskennellyt eläinlääkäriasemalla vuodesta 1989
- kursseja ruokinnassa, genetiikassa, laboratoriotyöskentelyssä sekä koiran käyttäytymisessä
- osallistuu aktiivisesti alan koulutuksiin kotimaassa ja ulkomailla